Utbildningar - urbana studier

14 utbildningstillfällen - 8 öppna för anmälan
Arbetsvetenskap III
61-90 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Environmental Economics and Ecological Economics
15 credits - ansök till subject course first cycle part-time day-time spring 2015 Malmö
Hållbar stadsutveckling: Projektkurs
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Ledarskap och organisation II
30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Miljömanagement
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Miljörätt
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Projektledning I
1-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Ekonomistyrning
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Fastighetsvetenskap: Mäklarrätt
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Fastighetsvetenskap: Service Management
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Leadership for Sustainability: One-year master programme
60 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2015 Malmö international applicants
Transport Management
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year)
120 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2015 Malmö international applicants