Utbildningar - urbana studier

37 utbildningstillfällen - 4 öppna för anmälan
Arbetsvetenskap III
61-90 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year)
60 credits - ansök till programme second cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö international applicants
Miljömanagement
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year)
120 credits - ansök till programme second cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö international applicants
Arkitektur, visualisering och kommunikation
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Bostadsrätt
5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut våren 2015 Malmö
Byggnaden, teknik och funktion
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå heltid veckoslut våren 2015 Malmö
Ekonomistyrning
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut våren 2015 Malmö
Environmental Economics and Ecological Economics
15 credits - as subject course first cycle part-time day-time spring 2015 Malmö
Environmental Economics and Ecological Economics
15 credits - as subject course first cycle part-time day-time spring 2016 Malmö
Extern redovisning och räkenskapsanalys
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut våren 2015 Malmö
Fastighetsföretagande
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Fastighetsförmedling
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsförmedling
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå heltid veckoslut våren 2015 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad och värdering
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå heltid veckoslut våren 2015 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt
10 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut våren 2015 Malmö
Fastighetsvetenskap: Mäklarrätt
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut våren 2015 Malmö
Fastighetsvetenskap: Service Management
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut våren 2015 Malmö
Grundläggande psykologi - mänskliga möten
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut våren 2015 Malmö
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram
60 hp - som program avancerad nivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram
60 hp - som program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Hållbar stadsutveckling: Projektkurs
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Juridisk översiktskurs
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå heltid veckoslut våren 2015 Malmö
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö
Ledarskap och ledning av verksamhetsutveckling
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid flexibel våren 2015 Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram
60 hp - som program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ledarskap och organisation II
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Miljömanagement
15 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2016 Malmö
Miljörätt
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Miljörätt
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2016 Malmö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Projektledning I
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Skatterätt för mäklare
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut våren 2015 Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Transport Management
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year)
120 credits - as programme second cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö