Utbildningar - urbana studier

44 utbildningstillfällen - 8 öppna för anmälan
Arbetsvetenskap III
61-90 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Environmental Economics and Ecological Economics
15 credits - ansök till subject course first cycle part-time day-time spring 2015 Malmö
Hållbar stadsutveckling: Projektkurs
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Ledarskap och organisation II
30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Miljömanagement
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Miljörätt
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Projektledning I
1-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Arkitektur, visualisering och kommunikation
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Bostadsrätt
5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Byggnaden, teknik och funktion
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Ekonomi och IT
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ekonomistyrning
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Extern redovisning och räkenskapsanalys
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Fastighetsföretagande
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Fastighetsförmedling
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsförmedling
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad och värdering
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt
10 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Fastighetsvetenskap: Mäklarrätt
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Fastighetsvetenskap: Service Management
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Företagsekonomi I
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Företagsekonomi II
31-60 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Företagsekonomisk fördjupningskurs
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Grundläggande psykologi - mänskliga möten
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid eftermiddag kväll hösten 2014 Malmö
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram
60 hp - som program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Juridisk översiktskurs
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Leadership for Sustainability: One-year master programme
60 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Leadership for Sustainability: One-year master programme
60 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö international applicants
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram
60 hp - som program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ledarskap och organisation I
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ledarskap och organisation II
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ledarskap och organisation III
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Projektledning I
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Skatterätt
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Skatterätt för mäklare
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Sustainable Urban Management: One-year master programme
60 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Sustainable Urban Management: One-year master programme
60 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö international applicants
Transport Management
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Transportlogistik I
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year)
120 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2015 Malmö international applicants