Utbildningar - teknik

311 utbildningstillfällen - 31 öppna för anmälan
Affärsverksamhet i medieindustrin
15 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Astronomi, introduktionskurs
10 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Computational Physics: Introductory Course
7.5 credits - apply for this subject course first cycle part-time spring 2018 distance Malmö
Computer Science, Master's Programme (One-Year)
60 credits - apply for this programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Computer Science: Internet of Things, Master's Course
60 credits - apply for this subject course second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Computer Science: Master Thesis
15 credits - apply for this subject course second cycle full-time day-time spring 2018 Malmö
Data- och informationsvetenskap: Flerplattformsapplikationer med webbtekniker
7.5 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Data- och informationsvetenskap: Informationssäkerhet
7.5 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datavetenskap: Examensarbete
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datavetenskap: Informationssäkerhet
7.5 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Etik och IT
7.5 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Grafisk design
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Grundläggande statistik och försöksplanering
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Icke-relationella databaser
7.5 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Inledande webbprogrammering med JavaScript
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Inledande webbprogrammering med JavaScript
15 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Interaction Design
180 credits - apply for this programme first cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Linjär algebra med statistik
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Media Technology: Strategic Media Development, Master’s Programme (One-Year)
60 credits - apply for this programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Medieproduktion - Rörlig bild
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Medieproduktion - Rörlig bild
15 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Medieteknik: Examensarbete
15 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Molnbaserade webbapplikationer
7.5 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2018 Malmö
Praktik, medieproduktion
15 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Projekt med fokus på startups
15 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Självständig fördjupning för dataingenjörer
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Självständig fördjupning inom datavetenskap
7.5 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Studieteknik - RASK
3 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Systemutveckling II
7.5 hp - ansök till kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Webbutveckling I
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid våren 2018 distans Malmö
3D CAD
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
3D-visualisering
10 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Advanced Study Project in Computer Science and Software Engineering
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time spring 2018 Malmö
Advanced Study Project in Computer Science and Software Engineering
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time spring 2019 Malmö
Advances in Software Development
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time autumn 2018 Malmö
Affärsverksamhet i medieindustrin
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Affärsverksamhet i medieindustrin
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Affärsverksamhet i medieindustrin
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid våren 2019 Malmö
Analys A och linjär algebra
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Analys B
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Analys B
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Analys med tillämpningar
10 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Arkitektur och teknik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Arkitektur och teknik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Artificiell intelligens för digitala spel
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Artificiell intelligens för digitala spel
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Biological Interfaces in Molecular Biology and Nanotechnology
15 credits - as subject course second cycle full-time day-time spring 2019 Malmö
Biological Interfaces in Molecular Biology and Nanotechnology
15 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time spring 2018 Malmö
Biomedical Surface Science: Properties of Biological Barriers
7.5 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Biomedical Surface Science: Properties of Biological Barriers
7.5 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time autumn 2019 Malmö
Byggd miljö: Byggprocessen
5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Byggnaden som system
20 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Byggnaden, teknik och funktion
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå heltid veckoslut hösten 2018 Malmö
Byggnaden, teknik och funktion
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå heltid veckoslut våren 2018 Malmö
Byggnadsteknik med inriktning förmedling
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Byggprocessen
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Byggproduktionsplanering
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Byggproduktionsplanering
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Byggproduktionsstyrning
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Computer Science, Master's Programme (One-Year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Computer Science: Master Thesis
15 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time spring 2019 Malmö
Computer Science: Research Methodologies
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time autumn 2018 Malmö
Computer Science: Research Methodologies
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time autumn 2018 Malmö
Connected Systems and Devices
15 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time autumn 2018 Malmö
Crossmedia: Flerkanalspublicering
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Crossmedia: Flerkanalspublicering
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Data- och informationsvetenskap: Flerplattformsapplikationer med webbtekniker
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Data- och informationsvetenskap: Informationsarkitektur II
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Data- och informationsvetenskap: Informationsdesign
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Data- och informationsvetenskap: Metodik för mätning av användbarhet
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Data- och informationsvetenskap: Metodik för mätning av användbarhet
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Data- och informationsvetenskap: Objektorienterad programmering och modellering för IA
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Databasbaserad publicering
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Databasteknik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Databasteknik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datastrukturer och algoritmer
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Datavetenskap och applikationsutveckling
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Datavetenskap: C++ och programkonstruktion
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Datavetenskap: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datavetenskap: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot applikationsutveckling
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot spelutveckling
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot spelutveckling
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Datavetenskap: Forskningsmetodik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datavetenskap: Forskningsmetodik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Datavetenskap: Informationssäkerhet
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Datavetenskap: Spelstudier
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datavetenskap: Spelstudier
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Datavetenskap: Storskaliga webbtjänster
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Datavetenskap: Systemprogramvara
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Dator- och internetteknik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Datorgrafik och modellering
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Decision Making in Media Technology
7.5 credits - as subject course second cycle full-time day-time autumn 2017 Malmö
Decision Making in Media Technology
7.5 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time autumn 2017 Malmö
Decision Making in Media Technology
7.5 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Den fotografiska bilden
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Den fotografiska bilden
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2019 Malmö
Diagnostik av parodontit och enklare fall av karies
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Digital marknadsföring
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Digitala verktyg
10 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Distributed Intelligent Systems
7.5 credits - as course as part of programme first cycle part-time day-time spring 2019 Malmö
Etik för informatik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Etik för informatik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Examensarbete i byggteknik
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Examensarbete i byggteknik
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Examensarbete i maskinteknik
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Examensarbete i maskinteknik
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Examensarbete i produktutveckling och design
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Examensarbete i produktutveckling och design
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Examensprojekt applikations- och systemutveckling
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Examensprojekt IA
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Examensprojekt IA
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Facility management och upphandling
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Facility management och upphandling
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Fastighetsföretagande
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsförvaltning
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Fastighetsutveckling
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Fastighetsvetenskap: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad och värdering
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå heltid veckoslut hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad och värdering
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå heltid veckoslut våren 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Fastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Vetenskapliga perspektiv och metoder för fastighetsvetare
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Vetenskapliga perspektiv och metoder för fastighetsvetare
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Fastighetsvetenskap: Vetenskapliga perspektiv och metoder för fastighetsvetare
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Fastighetsvetenskap: Vetenskapliga perspektiv och metoder för fastighetsvetare
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Finita elementmetoden
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Finita elementmetoden
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Flertrådad programmering
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Form, material och visualisering
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Funktionshinder, modern teknik och IT
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Funktionshinder, modern teknik och IT
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2019 Malmö
Fysik 2 (förutbildning)
6.7 veckor - som kurs inom program gymnasienivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Fysik för digitala spel
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Företag och företagande
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Företag och företagande
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Förvaltning av fastighetsinstallationer
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Förvaltning av fastighetsinstallationer
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Förvaltning av fastighetsinstallationer
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Förvaltning av fastighetsinstallationer, fortsättningskurs
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Förvaltning av fastighetsinstallationer, fortsättningskurs
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Handikapp och rehabiliteringsvetenskap: Funktionsnedsättningar, teknik och hjälpmedel
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Husbyggnad, hållbart byggande
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Husbyggnad, projektering
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Husbyggnad, teknik och funktion
20 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Husbyggnad, Ventilation och innemiljö
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Husbyggnad: projektering, modellering och analys
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Hållfasthetslära
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Icke-relationella databaser
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Informatik: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Informatik: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Informatik: Verksamhetsstödjande system
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Informatik: Vetenskapsteori och metodik
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Informatik: Vetenskapsteori och metodik
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Informationsarkitekt
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Informationsarkitektur I
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Ingenjörsmässig problemlösning och examensarbete
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Ingenjörsmässig problemlösning och examensarbete
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Ingenjörsprojekt
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Interaction Design
180 credits - as programme first cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Interaction Technology
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time spring 2018 Malmö
Interaction Technology
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time spring 2019 Malmö
Internationell fastighetsmarknad
5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Internationell fastighetsmarknad
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Introduktion till programmering och inbyggda system
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
IT och ekonomi, kandidatprogram
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Karies och parodontal sjukdom - om faktorer som påverkar prognos och behandling av dessa sjukdomar
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Konstruktionsteknik, fördjupning
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Laboratoriet i vårdprocessen
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Linjär algebra för ingenjörer
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Linjär algebra med tillämpningar
10 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Markbyggnad
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Markbyggnad
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Maskinelement
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Maskinelement
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Matematik 4 (förutbildning)
6 veckor - som kurs inom program gymnasienivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Materialkemi
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Materialmekanik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Materialmekanik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Materialteknik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Materialval
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Media Technology: Master's (One Year) Thesis
30 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time spring 2018 Malmö
Media Technology: Master's (One Year) Thesis
30 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time spring 2018 Malmö
Media Technology: Master's (One Year) Thesis
30 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time spring 2019 Malmö
Media Technology: Strategic Media Development, Master’s Programme (One-Year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Medieproduktion och processdesign
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Medieteknik: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Medieteknik: Examensarbete
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Medieteknik: Webbproduktion
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Mekanik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Mekanisk provning och mikroskopi
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Mekatronik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Mobila system
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Modeller och verklighet för datateknik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Bedömning, utvärdering och skolkvalitet
9 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Bedömning, utvärdering och skolkvalitet
9 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Bedömning, utvärdering och skolkvalitet
9 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Bedömning, utvärdering och skolkvalitet
9 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Energi och hållbar utveckling
15 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Energi och hållbar utveckling
15 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2019 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Introduktion
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Introduktion
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Introduktion
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Mat och hälsa
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Mat, energi och hållbar utveckling
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön
16-30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön
16-30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid veckoslut våren 2019 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskapens språk och didaktik
15 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskapens språk och didaktik
15 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2019 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår
40 veckor - som program gymnasienivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2018 Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2018 Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II
16-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2018 Malmö
Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Odontologisk teknologi i oral rehabilitering
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Processledning av produktion, kvalitet och miljö
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Produktdesign
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Produktdesign: examensprojekt
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Produktdesign: examensprojekt
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Produktdesign: kandidatuppsats
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Produktdesign: kandidatuppsats
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Produktionsanpassat utvecklingsprojekt
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Produktionsledare: Media
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Produktionsledning
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Produktutveckling och människan
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Programmering av inbyggda system
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Programmering för webben
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Programmering med C#, II
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid våren 2018 distans Malmö
Programming I
7.5 credits - as course as part of programme first cycle part-time day-time autumn 2018 Malmö
Programming II
7.5 credits - as course as part of programme first cycle part-time day-time spring 2018 Malmö
Programming II
7.5 credits - as course as part of programme first cycle part-time day-time spring 2019 Malmö
Programming in C#, II
7.5 credits - as subject course first cycle part-time spring 2018 distance Malmö
Projekt I för ingenjörer
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Projekt II
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Projektkurs med ämnesövergripande projektgrupper
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Projektledning och byggproduktion
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Projektledning och byggproduktion
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Projektledning och byggproduktion
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Prototyping Media Technology
7.5 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Researching Media Technology
7.5 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Rörlig bild och webcasting
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Rörlig bild och webcasting
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2019 Malmö
Scenproduktion: Illustrera med ljud, metoder och tekniker inom ljuddesign
15 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Sensorteknik för mobila enheter
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Sensorteknik för mobila enheter
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Signalbehandling
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Spelmotordriven produktutveckling
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Spelmotordriven produktutveckling
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Spelutveckling
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Strukturmekanik, bärverksanalys
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Strukturmekanik, bärverksanalys
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2019 Malmö
Systemprogramvara
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Systemutvecklare
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Systemutveckling II
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Systemutveckling II
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Systemutveckling och projekt för ingenjörer
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Systemutveckling och projekt I
15 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Tandteknikern i samhället
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Tandteknikern i samhället
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Teamsamverkan och kommunikation
30 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Teknik för lärare, åk 1-6, I
1-7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2018 distans Malmö
Teknik och lärande: Den moderna tekniken
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Teknik och lärande: Grundkurs
15 hp - som kurs inom program grundnivå heltid dagtid hösten 2019 Malmö
Theorizing Media Technology
7.5 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Tillverkningsteknik
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Tillämpad konstruktion
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Tillämpad konstruktion
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Tillämpade datastrukturer och algoritmer
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Utveckling av mobila applikationer
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Webbapplikationer för mobila enheter
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö
Webbapplikationer för mobila enheter
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2019 Malmö
Webbtjänster
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Visualiserings- och presentationstekniker
7.5 hp - som kurs inom program grundnivå deltid dagtid våren 2018 Malmö