Utbildningar - pedagogik

222 utbildningstillfällen - 66 öppna för anmälan
Akademiskt lärarskap
5 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Akademiskt lärarskap
5 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling
5 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, I+II
1-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, III
31-45 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III
30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Digitala medier och lärande
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Engelska för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)
15 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Engelska för lärare, åk 1-6, II
16-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Förskollärarutbildning: Flexibel variant
210 hp - ansök till program grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Gitarr och röst som pedagogiskt redskap
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Historia I
1-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Idrott för lärare, åk 1-9, II
16-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Kulturarv och kulturarvspedagogik
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Matematik för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, 16-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, II
31-45 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Montessoripedagogik I + II
1-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid veckoslut våren 2015 distans Malmö
Montessoripedagogik III
30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid veckoslut våren 2015 distans Malmö
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Musik för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Musik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Naturorientering för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)
7.5 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Naturorientering och teknik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Naturvetenskap och teknik för förskollärare
1-15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Outdoor Education
15 credits - ansök till subject course first cycle full-time day-time spring 2015 Malmö
Pedagogik: Förändringsledarskap i skolan
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Pedagogik: Pedagogisk forskning och utveckling i verksamheter för yngre
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I + II
30 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder
7.5 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Perspektiv på forskningsbaserat lärande i högskoleutbildning
5 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Skolans styrning och skoljuridik
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Special needs education, introductory course
15 credits - ansök till subject course first cycle full-time day-time spring 2015 Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II
30 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder
7.5 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, II
16-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Svenska för lärare, åk 4-6, 16-30 hp (Ingår i Lärarlyftet II)
15 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Svenska som andraspråk för lärare I
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Svenska som andraspråk för lärare II
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Svenska som andraspråk för lärare III
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Teknik för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)
7.5 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Teknik för lärare, åk 1-6, I
1-7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Teknik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)
7.5 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Teknik för lärare, åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet II)
45 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Teknik för lärare, åk 7-9, 16-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Tematisk högskolepedagogik: Handledaren som brobyggare mellan teori och praktik
5 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Tematiskt högskolepedagogik, Akademiskt skrivande: att arbeta med studenters texter
5 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Undervisning och handledning av vuxna II
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Yrkeslärarutbildning
90 hp - ansök till program grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II
30 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Ämnesdidaktik: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning
15 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder
7.5 hp - ansök till fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Bedömning och betygsättning inom arbetsplatsförlagt lärande, APL och lärlingsutbildning
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Bedömning och betygsättning inom arbetsplatsförlagt lärande, APL och lärlingsutbildning
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, II
16-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2014 Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, II
16-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet (Ingår i Förskolelyftet)
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet (Ingår i Förskolelyftet)
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Ystad
Elevtexter – Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2015 distans Malmö
Engelska för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2014 Malmö
Engelska för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Entreprenöriellt lärande
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (Ingår i Förskolelyftet)
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Förskolans ledarskap
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Förskolans ledarskap
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Förskollärarutbildning: Flexibel variant
210 hp - som program grundnivå heltid dagtid våren 2016 Malmö
Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning
210 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning
210 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Förskollärarutbildning: Musikprofil
210 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Förskollärarutbildning: Musikprofil
210 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Genusmedveten vägledning
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Gitarr och röst som pedagogiskt redskap
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2014 Malmö
Grundlärarutbildning: Fritidshem
180/240 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Grundlärarutbildning: Fritidshem
180/240 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
180/240 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
180/240 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Grundlärarutbildning: Grundskolans årskurs 4-6
180/240 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Grundlärarutbildning: Grundskolans årskurs 4-6
180/240 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Helsingborg
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Landskrona
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Lomma
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Lund
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Lund
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Trelleborg
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2015 distans Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling II
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling II
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2015 distans Malmö
Historia I
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Historia I
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Idrott för lärare, åk 1-9, I+II
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Idrott för lärare, åk 1-9, I+II
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Idrott för lärare, åk 1-9, III
31-45 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Idrott för lärare, åk 1-9, III
31-45 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne
90 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne
90 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 distans Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen
90 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen
90 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen
90 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen
90 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 distans Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne
90 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne
90 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 distans Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen
90 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen
90 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 distans Malmö
Kompletterande utbildning, inriktning mot förskola
60 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Kompletterande utbildning, inriktning mot förskola
60 hp - som uppdragsutbildning grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Learning and Teaching in Multicultural Schools
15 credits - as subject course first cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Learning and Teaching in Multicultural Schools
15 credits - as subject course first cycle full-time day-time fall 2015 Malmö
Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Matematik för förskollärare
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2014 Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, I
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, I
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, II
31-45 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Musik för lärare, åk 1-6, I+II
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II
16-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Nyanländas lärande – mottagning, inkludering och skolframgång
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Pedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält
7.5 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Pedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält
7.5 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder
7.5 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Pedagogiskt drama V, Scenframställning, från idé till färdig föreställning
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Perspektiv på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i förskolan
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Speciallärarprogrammet: Grav språkstörning
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Speciallärarprogrammet: Grav språkstörning
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Speciallärarprogrammet: Språk-, skriv- och läsutveckling
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Speciallärarprogrammet: Språk-, skriv- och läsutveckling
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning (Ingår i Lärarlyftet II)
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Specialpedagogen som handledare
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält
7.5 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält
7.5 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Specialpedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Specialpedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder
7.5 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning – språkstörning, läs-och skrivsvårigheter
30 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning – språkstörning, läs-och skrivsvårigheter
30 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Specialpedagogprogrammet
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Specialpedagogprogrammet
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Specialpedagogprogrammet
90 hp - som program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Specialpedagogprogrammet
90 hp - som program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Studie- och yrkesvägledarutbildningen
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Studie- och yrkesvägledarutbildningen
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Varberg
Studie- och yrkesvägledarutbildningen
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Studie- och yrkesvägledarutbildningen
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Varberg
Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning
9 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2014 Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Teknik för lärare, åk 7-9, I+II
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Teknik för lärare, åk 7-9, III
31-45 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Tematisk högskolepedagogik, Bedömning
5 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Undervisning och handledning av vuxna I
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Undervisning och handledning av vuxna I
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2015 distans Malmö
Utepedagogik för förskolan och de tidiga skolåren
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Utepedagogik för förskolan och de tidiga skolåren
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid veckoslut hösten 2015 Malmö
Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan (Ingår i Förskolelyftet)
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Yrkeslärarutbildning
90 hp - som program grundnivå deltid dagtid våren 2016 distans Malmö
Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskningsfält
7.5 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskningsfält
7.5 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder
7.5 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Engelska
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Engelska
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Historia
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Historia
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Idrott
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Idrott
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Matematik
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Matematik
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Religion
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Religion
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Svenska
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Svenska
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö