Utbildningar - medieteknik

23 utbildningstillfällen - 10 öppna för anmälan
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year)
60 credits - ansök till programme second cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö international applicants
Grafisk affärsverksamhet
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Grafisk design
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Grafisk produktion
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Inledande webbprogrammering med JavaScript
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Linjär algebra med statistik
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Media Technology: Strategic Media Development, Master’s Programme (One-Year)
60 credits - ansök till programme second cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö international applicants
Medieproduktion: Rörlig bild
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Skissen som kreativt verktyg
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Styrd tryckprocess med färgstyrning
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Byggingenjör: Byggteknik
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Byggingenjör: Projekt- och produktionsledning
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Byggingenjör: Teknik och arkitektur
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Media Technology: Strategic Media Development, Master’s Programme (One-Year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö
Medieproduktion och processdesign
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Lärarutbildning
40 veckor - som program gymnasienivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Teknik/Natur
40 veckor - som program gymnasienivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Produktdesign
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Produktionsledare: Media
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Rörlig bild och webcasting
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö