Utbildningar - medieteknik

36 utbildningstillfällen - 11 öppna för anmälan
Arkitektur och teknik
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
BIM-verktyg
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Databasbaserad publicering
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Facility Management
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Flerdimensionell analys med tillämpningar
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Grafisk affärsverksamhet
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Matematik: Analys A
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Matematik: Analys B
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Processledning av produktion, kvalitet och miljö
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning
180 hp - ansök till program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Strukturmekanik, bärverksanalys
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Byggingenjör: Byggteknik
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Byggingenjör: Fastighetsteknik
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Byggingenjör: Projekt- och produktionsledning
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Byggingenjör: Teknik och arkitektur
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Computational Materials Science: Master Programme (one year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Computational Materials Science: Master Programme (one year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö international applicants
Grafisk affärsverksamhet
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Grafisk design
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Grafisk produktion
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Linjär algebra med statistik
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Medieproduktion och processdesign
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Medieproduktion: Rörlig bild
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Lärarutbildning
40 veckor - som program gymnasienivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Teknik/Natur
40 veckor - som program gymnasienivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Originalproduktion
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Produktdesign
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Produktionsledare: Media
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Rörlig bild och webcasting
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Rörlig bild och webcasting
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Skissen som kreativt verktyg
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Skissen som kreativt verktyg
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Styrd tryckprocess med färgstyrning
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Webbdesign: Användbarhet och interaktivitet
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Webbpublicering
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö