Utbildningar - matematik

19 utbildningstillfällen - 18 öppna för anmälan
Flerdimensionell analys med tillämpningar
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Matematik för förskollärare
1-15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2014 Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet II)
45 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, 31-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II)
15 hp - ansök till uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 distans Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, I
30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, II
31-45 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2014 Malmö
Matematik: Analys A
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Matematik: Analys B
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Lärarutbildning
40 veckor - ansök till program gymnasienivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Teknik/Natur
40 veckor - ansök till program gymnasienivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Speciallärarprogrammet: Grav språkstörning
90 hp - ansök till program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling
90 hp - ansök till program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Speciallärarprogrammet: Språk-, skriv- och läsutveckling
90 hp - ansök till program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning
90 hp - ansök till program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning (Ingår i Lärarlyftet II)
90 hp - ansök till program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik
270/300 hp - ansök till program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Matematik
270/300 hp - ansök till program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Matematik: Grundkurs C
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2014 Malmö