Utbildningar - matematik

24 utbildningstillfällen - 4 öppna för anmälan
Linjär algebra med statistik
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, II
16-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, II
31-45 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Barndom och lärande: Matematik
15 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Matematik för förskollärare
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I
1-15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, II
16-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, II
16-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, 16-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II)
30 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, I
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Matematik för lärare, åk 7-9, II
31-45 hp - som fristående kurs grundnivå deltid eftermiddag kväll hösten 2015 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Lärarutbildning
40 veckor - som program gymnasienivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Teknik/Natur
40 veckor - som program gymnasienivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Speciallärarprogrammet: Grav språkstörning
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Speciallärarprogrammet: Språk-, skriv- och läsutveckling
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning
90 hp - som program avancerad nivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Matematik
270/300 hp - som program grundnivå och avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö