Utbildningar - logistik

2 utbildningstillfällen
Transport Management
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Transportlogistik I
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö