Utbildningar - ledarskap och organisation

20 utbildningstillfällen
Det offentliga ledarskapet
15 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Leadership and Organisation for Sustainability - Research Methods
7.5 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Ledarskap och organisation II
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Ledarskap och organisation II
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Ledarskap och organisation II
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2019 Malmö
Ledarskap och organisation III
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Ledarskap och organisation: Grundkurs
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2018 Malmö
Ledarskap och organisation: Grundkurs
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Master Thesis with a focus on Leadership and Organisation for Sustainability
15 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time spring 2018 Malmö
Master Thesis with a focus on Leadership and Organisation for Sustainability
15 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time spring 2019 Malmö
Organisering i förändring
15 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2018 Malmö
Organising and Leading Sustainable Organisations
7.5 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Project Management and Sustainability
15 credits - as course as part of programme second cycle full-time day-time autumn 2018 Malmö
Projektledning I
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Samverkan i komplexa system
15 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Självständigt arbete
15 hp - som kurs inom program avancerad nivå heltid dagtid våren 2018 Malmö
Social Entrepreneurship, Social Innovation and Sustainability
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time spring 2018 Malmö
Social Entrepreneurship, Social Innovation and Sustainability
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time spring 2019 Malmö
Sustainable Development: Individual, Organisational and Network Perspectives
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time spring 2018 Malmö
Sustainable Development: Individual, Organisational and Network Perspectives
7.5 credits - as course as part of programme second cycle part-time day-time spring 2019 Malmö