Utbildningar - kemi

6 utbildningstillfällen
Biomedical Methods and Technology, Master's Programme
120 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Biomedical Methods and Technology, Master's Programme
120 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö international applicants
Klinisk kemi
18 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Klinisk kemi
18 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Lärarutbildning
40 veckor - som program gymnasienivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Naturvetenskapligt/tekniskt basår: Teknik/Natur
40 veckor - som program gymnasienivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö