Utbildningar - juridik

15 utbildningstillfällen
Arbetsrätt
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Bostadsrätt
5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Fastighetsföretagande
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Fastighetsförmedling
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsförmedling
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt
10 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Fastighetsvetenskap: Mäklarrätt
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Hälso- och sjukvårdsrätt
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Idrottsjuridik
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Juridisk översiktskurs
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Skatterätt
15 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Skatterätt för mäklare
7.5 hp - som uppdragsutbildning grundnivå deltid veckoslut hösten 2014 Malmö
Skolans styrning och skoljuridik
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Socialrätt
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö