Utbildningar - humaniora

41 utbildningstillfällen - 13 öppna för anmälan
Akademisk introduktionstermin
30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Children's Literature in a Global Perspective
15 credits - ansök till subject course first cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Historia I
1-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Historia III
30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Historical and Institutional Perspectives on the European Union
15 credits - ansök till subject course first cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Historiska studier - magister-/masterprogram
60/120 hp - ansök till program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Karriär och arbete
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Linguistics: Language and Society, Master’s Programme (One-Year)
60 credits - ansök till programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Marxistisk litteratur- och kulturanalys
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Narration Across Media
15 credits - ansök till subject course first cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Tvåspråkighet och identitet
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Akademisk introduktionstermin
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Barn- och ungdomslitteratur
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Character Design
15 credits - as subject course first cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Children's Literature in a Global Perspective
15 credits - as subject course first cycle full-time day-time fall 2015 Malmö
Children's Literature in a Global Perspective
15 credits - as subject course first cycle full-time day-time spring 2015 Malmö
Det offentliga språket
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
English III, Linguistics option
30 credits - as subject course first cycle full-time day-time spring 2015 Malmö
Förmedling och kommunikation
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2015 distans Malmö
Historia I
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Historia I
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Historia II
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Historia III
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Idéer, religion, historia: Antiken och medeltiden
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Idéer, religion, historia: Antiken och medeltiden
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2015 distans Malmö
Idéer, religion, historia: Från upplysningen till postmodernitet
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Kulturarv och kulturarvspedagogik
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Linguistics: Language and Society, Master’s Programme (One-Year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö international applicants
Praktisk filmkurs I
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Retorik I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2014 Malmö
Retorik I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Retorik I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Retorik II
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Swedish for Exchange Students, Beginners I
1-4.5 credits - as subject course first cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Swedish for Exchange Students, Beginners I
1-4.5 credits - as subject course first cycle full-time day-time spring 2015 Malmö
Swedish for Exchange Students: Intermediate
4.5 credits - as subject course first cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Swedish for Exchange Students: Intermediate
4.5 credits - as subject course first cycle full-time day-time spring 2015 Malmö
Svenska för utländska akademiker
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Tvåspråkighet och identitet
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö