Utbildningar - humaniora

25 utbildningstillfällen - 11 öppna för anmälan
Akademisk introduktionstermin
30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Berättande i litteratur och film
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Children's Literature in a Global Perspective
15 credits - ansök till subject course first cycle full-time day-time spring 2015 Malmö
English III, Linguistics option
30 credits - ansök till subject course first cycle full-time day-time spring 2015 Malmö
Historia I
1-30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Historia II
30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Idéer, religion, historia: Från upplysningen till postmodernitet
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Kulturarv och kulturarvspedagogik
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 distans Malmö
Linguistics: Language and Society, Master’s Programme (One-Year)
60 credits - ansök till programme second cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö international applicants
Svenska för utländska akademiker
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Tvåspråkighet och identitet
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Children's Literature in a Global Perspective
15 credits - as subject course first cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö
Det offentliga språket
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2015 Malmö
Förmedling och kommunikation
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2015 distans Malmö
Historia I
1-30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Historia III
30 hp - som fristående kurs grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Historiska studier - magister-/masterprogram
60/120 hp - som program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Idéer, religion, historia: Antiken och medeltiden
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2015 distans Malmö
Linguistics: Language and Society, Master’s Programme (One-Year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö
Retorik I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid hösten 2015 Malmö
Retorik I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid kvällstid våren 2015 Malmö
Swedish for Exchange Students, Beginners I
1-4.5 credits - as subject course first cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö
Swedish for Exchange Students, Beginners I
1-4.5 credits - as subject course first cycle full-time day-time spring 2015 Malmö
Swedish for Exchange Students: Intermediate
4.5 credits - as subject course first cycle full-time day-time autumn 2015 Malmö
Swedish for Exchange Students: Intermediate
4.5 credits - as subject course first cycle full-time day-time spring 2015 Malmö