Utbildningar - fysisk - planering

4 utbildningstillfällen
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid eftermiddag kväll hösten 2014 Malmö
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram
60 hp - som program avancerad nivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Hållbar stadsutveckling: Projektkurs
15 hp - som fristående kurs avancerad nivå deltid eftermiddag kväll våren 2015 Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö