Utbildningar - data

61 utbildningstillfällen - 22 öppna för anmälan
Application Development for Android
7.5 credits - ansök till subject course first cycle part-time day-time fall 2014 Malmö
Computer Science: Master Thesis
15 credits - ansök till subject course second cycle part-time day-time spring 2015 Malmö international applicants
Computer Science: Master Thesis
30 credits - ansök till subject course second cycle full-time day-time spring 2015 Malmö international applicants
Databasteknik
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Datavetenskap: Examensarbete
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Inledande webbprogrammering med JavaScript
15 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid våren 2015 Malmö
Interaktionsdesign
30 hp - ansök till fristående kurs grundnivå heltid dagtid våren 2015 Malmö
Introduction to Natural Language Processing
7.5 credits - ansök till subject course first cycle part-time day-time fall 2014 Malmö
Narration Across Media
15 credits - ansök till subject course first cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Programmering med C#
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Programmering med C#, II
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Programmering med Java, del II
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Programmering med Visual Basic I
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Programmering med Visual Basic, II
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Programmeringsspråk och paradigmer
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Programming in C#
7.5 credits - ansök till subject course first cycle part-time flexible spring 2015 distance Malmö international applicants
Programming in C#, II
7.5 credits - ansök till subject course first cycle part-time flexible spring 2015 distance Malmö international applicants
Programming in C#, III
7.5 credits - ansök till subject course first cycle part-time flexible spring 2015 distance Malmö international applicants
Programming in Visual Basic I
7.5 credits - ansök till subject course first cycle part-time flexible spring 2015 distance Malmö international applicants
Programming in Visual Basic, II
7.5 credits - ansök till subject course first cycle part-time flexible spring 2015 distance Malmö
Webbutveckling: Fortsättningskurs
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Webbutveckling: Grundkurs
7.5 hp - ansök till fristående kurs grundnivå deltid flexibel våren 2015 distans Malmö
Advanced Programming
7.5 credits - as subject course first cycle part-time day-time fall 2014 Malmö
Avancerad programmering i C++
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Computer Science: Master Programme (one year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Computer Science: Master Programme (one year)
60 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö international applicants
Data och Telekom: Examensarbete
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Databasbaserad publicering
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Datavetenskap och applikationsutveckling
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Datavetenskap: Examensarbete
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Ekonomi och IT
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Etik och IT
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Informationsarkitekt
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Informationssystem I
30 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Interaction Design
120 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Interaction Design
120 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö international applicants
Interaktionsdesign
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Interaktionsdesign
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
IT och ekonomi, kandidatprogram
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2015 Malmö
Matematik: Analys B
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Media Software Design, Master's programme in Computer Science
120 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö
Media Software Design, Master's programme in Computer Science
120 credits - as programme second cycle full-time day-time fall 2014 Malmö international applicants
Metoder för mätning av användbarhet i informationssystem
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Programmering med C#
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Programmering med C#, II
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Programmering med C: Grundkurs
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Programmering med Java, del I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Programmering med Visual Basic I
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Programmering med Visual Basic, II
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Programming in C#
7.5 credits - as subject course first cycle part-time flexible fall 2014 distance Malmö
Programming in C#, II
7.5 credits - as subject course first cycle part-time flexible fall 2014 distance Malmö
Programming in Visual Basic I
7.5 credits - as subject course first cycle part-time flexible fall 2014 distance Malmö
Programming in Visual Basic, II
7.5 credits - as subject course first cycle part-time flexible fall 2014 distance Malmö
Projektledning, tillämpad IT
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Spelutveckling
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
SwB Computer Science
60/60 credits - as programme first cycle full-time day-time fall 2014 Malmö international applicants
Systemutvecklare
180 hp - som program grundnivå heltid dagtid hösten 2014 Malmö
Webbprogrammering
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö
Webbpublicering
15 hp - som fristående kurs grundnivå deltid dagtid hösten 2014 Malmö
Webbutveckling: Grundkurs
7.5 hp - som fristående kurs grundnivå deltid flexibel hösten 2014 distans Malmö